Mykje til skule, lite til veg

Trass i økonomisk krise, vert det bygt skular som aldri som før i Hordaland fylkeskommune. Olsvikåsen vidaregåande skule skal stå ferdig til hausten 2006 til ein samla pris på 144 millionar kroner.