Trugar med å stengja bygg etter brann i Os

Då brannvesenet i Os hadde sløkt brannen i eit industribygg tysdag ettermiddag, fann dei flasker med svært eksplosivt innhald inst i lokalet. No trugar brannsjefen med å stengja bygget.