Klager på skoleskyssordning

Camilla Ellingsen (8) og nabobarna får ikke gratis skoleskyss til Liland skole. Foreldrene mener skoleveien er for farlig å gå på. Det mener ikke kommunen.