Bossanlegget utvides – uten debatt

BIR har nå gjort alle formelle vedtak om å fordoble kapasiteten på forbrenningsanlegget i Rådalen. Ti år etter søppelkrigene i bystyret skjer det nesten uten debatt.