Skulle få lystavler, ingenting skjedde

For flere år siden ble det satt av penger til lystavler ved innfartsveiene som skulle geleide bilister til ledige p-plasser i bykjernen. Planen ble ikke noe av.