- Du får ikke tuberkulose på bussen

Det har brutt ut en epidemi i Bergen. Likevel avdramatiserer ekspertene følgene av den farlige bakterien.