E39 åpnet etter jordras

Et stort jord- og steinras i Romarheimsdalen sperret all trafikk på E39 i tre timer. Det kom til lange køer i begge kjøreretninger.