Branns skjulte ulempe

Branntreneren har ulykke skrevet i navnet sitt. Stokk om bokstavene i "Mons Ivar Mjelde", og uttrykket "Linjedommer-vas" kommer til syne!