Vidaregåande verst i norsk

Årets avgangselevar i den vidaregåande skulen i Hordaland fekk dårlegast gjennomsnittskarakter i norskfaget. Kjemielevar har høgast snittkarakter.