Innbrudd i spilleautomater på Jølster

To spilleautomater er i natt brutt opp på en Esso-stasjon på Skei i Jølster.