Skeptisk til trollskogen

Keramiker Kjell Johannessen er redd for at en trollskog på Fløyen kan bli patetisk. Han etterlyser en kunstnerisk vurdering av Siv Gørbitz' hinderløype.