NHH-hyblar står tomme

Studentsamskipnaden slit med å halde oppe belegget på Hatleberg studentbustader, og mange bebuarar mistrivest.