Avviser norsk kritikk av Hizbollah

Den libanesiske forening i Norge beklager at regjeringen fordømmer Hizbollah på lik linje med Israel. Utenriksdepartementet fastholder at begge parter bryter folkeretten.