Færre på sosialtrygd<p/>

I Bergen fikk nesten ti prosent færre personer sosialhjelp i 2006 enn året før. Sosial trening skal få enda flere i arbeid.