Niåring svartelistet

En ni år gammel gutt har fått beskjed om at han er svartelistet av Gjensidige. Årsak: han har lese— og skrivevansker.