Nektar å betale bot etter sykkelinnslag på NRK

Mannen som er meld til politiet for å ha køyrt med farleg leiketøy, ein såkalla pocket bike, nektar å vedta eit førelegg på 5000 kroner i bot. Politiet vil difor senda saka til Voss tingrett med krav om at mannen vert dømd.