• ROLLEBYTTE: Tidligere tok losbåten på Viksøy alle oppdrag med å frakte losene til og fra skipene i Korsfjorden. Nå ligger den til ro noen timer i døgnet, mens private «Sea Service» frakter losene. FOTO: EIRIK BREKKE

Tvunget til kai

Tidligere var losbåt-førerne på Viksøy på vakt når det kom båter. Ny turnus gjør at private må leies inn deler av døgnet.