Vil heller vente

Utbyggere BT har snakket med vil heller vente på Miljøverndepartementets avgjørelse, enn å godta meglingsresultatet.