• SKOLEFORFALLET: Finansbyråden skal fortelle komitemedlemmene hvordan de jobber med påleggene, finansieringen rundt vedlikeholdet og hvilke forbedringer som må gjøres. FOTO: TOR HØVIK

Må svare for seg i dag

Finansbyråden må si hva hun vil gjøre med skoleforfallet.