Planene for C-sonen i Åsane

Slik ser Bergen Tomteselskap og arkitektkontoret Cubus for seg utbygging i C-sone.