– Hallo, det her er Oddbjørn. Du kan tru eg vart forskrekka då eg opna avisa og såg at måleriet mitt er slått stort opp. Ekspertane seier det stammar frå tidleg 1900-talet, men så gammal er eg ikkje.

Slik presenterte 73 år gamle Kvalheim seg då han ringde BT om for å snakke om den gøymde kunsten i veggen på gamle Ovenpå.

På telefonen herska det inga tvil. Det var han sjølv som var kunstnaren bak biletet av sjøbuene i Bergen, hevda han.

– Eg vil gjerne sjå biletet i eigen person. Er det mogeleg? Eg kan ta toget med éin gong.

BRYGGEN I BRANN: Måleriet er fleire meter breitt, og skal førestille Bryggen i Bergen under ein av bybrannane.
Tor Høvik

Mange tips

Biletet han snakkar om, dukka opp då veggane i eit gammalt hus i Vestre Skostredet i Bergen sentrum blei riven tidlegare i sommar.

Dei siste tjue åra er det nattklubben Ovenpå som har halde til i bygget, men på 1970- og 80-talet var det den populære bergenskafeteriaen Mekka, som heldt til i huset.

Selskapet Bergenworks skal no ta over andre etasje i bygget.

– Vi var midt under rivinga av spegelen bak baren då eit svært bilete dukka opp. Det er heilt tydeleg at det skal førestille sjøbuer i Bergen, sa leiar i Bergenworks, Christian Erichsen til BT sist veke.

I tillegg til biletet av Bergen, dukka det også opp eit bilete av tre nakne kvinner gøymt i veggen. Erichsen seier han blei svært oppglødd då han oppdaga kunsten, men at han har vore nysgjerrig på kven kunstnarane kunne vere.

PIKANT: Det er framleis uvisst kven som har måla biletet av dei tre nakne kvinnene.
Tor Høvik

Det har også mange andre. Etter at BT publiserte saka, har det kome fleire titals tips om kven kunstnarane kunne vere.

No er truleg deler av mysteriet løyst.

– Spesielt

– Wow. Dette var spesielt å sjå igjen.

73 år gamle Kvalheim står i andre etasje i bygget der biletet av sjøbuene i Bergen prydar veggane. Han granskar det fleire meter store kunstverket nøye.

Etter at BT sist var i bygget, er enno meir av veggane borte. No kan ein sjå meir av biletet der det ser ut som Bergen står i brann.

BEVIS: Då Kvalheim fant ein bit av biletet med sin eigen signatur, var det ikkje lenger tvil om kven kunstnaren var.
Paul S. Amundsen

– Dette biletet måla eg med rulle for 19 år sidan. Det skal førestille Bryggen i Bergen under ein av bybrannane.

Kvalheim fortel at han fekk i oppgåve å dekorere heile lokalet av dei som dreiv Ovenpå.

– I ein periode måla eg 14 timar kvar dag. Alle veggane her var fulle av kunst.

73-åringen bur i Arna, men har vore busett på Bryggja i Vågsøy store deler av livet. No er han kunstnar på heiltid, og har nyleg søkt om eit atelier på Bryggen i Bergen.

OVENPÅ: Ovenpå har heldt til i bygget i Vestre Skostredet dei siste tjue åra.
Tor Høvik

– Finst fleire i veggen

Då BT kontakta kunstekspertar om bileta, anslo dei biletet å vere frå tidleg 1900-talet.

– Vi måtte humre litt, kona og eg, då vi las akkurat det. Men det er kjekt at mange har fatta interesse for biletet mitt.

Christian Erichsen i Bergenworks, seier det var utruleg kjekt å endeleg få vite kven kunstnaren av biletet var.

– Det er tøft at han melde seg.

Planen for lokalet er å behalde biletet på veggen, fortel Erichsen.

– Og inne i veggen finst det mange fleire. Eg veit ikkje kor mange eg måla totalt, men det var ganske mange, seier Kvalheim.