• HAUKELI: Slik kan det bli på Haukeli med ny vei. Byrådet støtter Statens vegvesen i at E134 over Haukeli er det beste alternativet som bør utbedres mellom Bergen og Oslo.

Byrådet går inn for Haukeli

Byrådet ønsker at Bergen kommune skal gå inn for Haukeli i høringsrunden om veistrekningene mellom øst og vest.