Endrer reglene for skolegudstjenester

Kommunen innfører nye krav til skolene om gjennomføringen av skolegudstjenester.