Frykter utmeldelser av Kirken

Publisert Publisert

STATSKIRKEN: Tidligere NLA-rektor Egil Morland er en del av Levende Folkekirke. Han mener det viktigste ved dette valget er avviklingen av statskirken. ARKIVFOTO: PAIUL SIGVE AMUNDSEN

  • Når Åpen folkekirke gjør spørsmålet om vigsel for likekjønnede til det altoverskyggende spørsmål, vil store grupper ta sitt forhold til kirken opp til vurdering.
  • Håkon Glatved-prahl
  • Joachim Bacha
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det sier Egil Morland, som er med i ledergruppen til Levende folkekirke (LF), et nettverk som tidligere i år ble dannet som en motreaksjon på organisasjonen Åpen folkekirke (ÅF). Morland er kandidat ved valget av nytt bispedømmeråd i Bjørgvin bispedømme.

Han mener mange blir skuffet når det fra ÅFs side kjøres så hardt på temaet rundt likekjønnet vigsel.

— Det skjer attpåtil mens vi er midt i prosessen med virksomhetsoverdraging fra stat til kirke, og hvor vi trenger ro og konsensus, sier han.

Tror mange vil melde seg ut

— Er det mulig at en setter kirkens forhold til folket på spill ved å nekte likekjønnet ekteskap?

— Det er det selvsagt. Men jeg har den tillit til folk flest at de forstår og aksepterer at kirken må følge andre normer enn det som til enhver tid har flertall i folket.

— Du mener at ÅF sin bruk av ord som åpen og inkluderende er villedende. Hvordan?

— Ja, for hva er det motsatte? Det ligger implisitt i dette at vi andre vil ha en lukket og ekskluderende kirke. Jeg vedkjenner meg ikke en slik karakteristikk, og vet at den er urettferdig.

— Hva tror du blir konsekvensene for Den norske kirke om det går slik ÅF ønsker? Vil mange melde seg ut?

— Jeg frykter det, og jeg tror det. Og da snakker vi om kirkens kjernetropper, de som i det daglige arbeidet drar lasset i lokalkirken.

- Burde ikke vært hovedsak

— Du mener det viktigste ved dette valget er avviklingen av statskirken. Hva er forskjellene mellom Levende folkekirke og ÅF i denne prosessen?

— ÅF appellerer sterkt til alle de som var kritiske til grunnlovsendringene, og som helst ville ha fortsatt statskirke. Vi vil fullføre løsrivelsen, mens andre vil at Stortinget skal detaljbestemme ting i Kirkeloven, og ellers i ett og alt fullfinansiere kirken.

— Kirken tok stilling til spørsmålet om likekjønnet ekteskap i fjor. Hvem var det da som tok avgjørelsen?

— Kirkemøtet avviste forslaget om å utrede en liturgi for likekjønnet ekteskap. - Mener du mener at en burde vente til neste kirkevalg før en tar en avgjørelse rundt likekjønnet ekteskap, slik at kirkens utskilling fra staten får mer fokus nå?

— Vi burde ikke la dette være en hovedsak i valget overhodet, og i alle fall la kirkemøtets avgjørelse gjelde i noen tid.

- Positivt og negativt

— Hva tenker du om at flere passive medlemmer av kirken nå ser ut til å stemme i årets valg?

— Det er i og for seg positivt, men samtidig negativt dersom de mobiliseres til å forandre kirkens lære og liturgi. Som jeg har sagt ved mange anledninger: Det er et anstendig standpunkt ikke å stemme, dersom det kommer i erkjennelsen av at en heller ikke tar ansvar for kirken ellers.

— Du mener at ÅFs frieri til kirkens passive medlemmer kan skyve disse personene vekk fra kirken, om det ikke går som ÅF ønsker. Hva mener du konkret her?

— At ved å hausse opp denne saken, må også reaksjonene bli sterkere for dem som «taper».

ÅF: Kan slå begge veier

- At Egil Morland finner det urettferdig at vi jobber for en åpen og inkluderende kirke, får stå for hans regning, sier Karl Johan Kirkebø.

Kirkebø er leder i Åpen folkekirke Bjørgvin. Han står også på nominasjonskomiteens liste til nytt bispedømmeråd i Bjørgvin og deler naturlig nok ikke alle Morlands synspunkter.

- Men det er ikke akkurat så inkluderende å nekte vigsel for mennesker som er glade i hverandre. Her kan jo Morland og andre konservative bare spørre hva de homofile selv synes om begrepet inkluderende.

Kirkebø mener at frykten for utmeldelse av Den norske kirke går begge veier.

- Personlig tror jeg mange vil melde seg ut hvis vi ikke når frem med våre synspunkter. Husk at landets biskoper er delt på midten i spørsmålet om likekjønnet vigsel, seks mot seks, samtidig som bispekollegiet sier at dette ikke er en kirkesplittende sak. Derfor har både Levende folkekirke og vi i Åpen folkekirke et felles ansvar for å holde kirken samlet istedet for å true med utmeldelse. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå utmeldelser og ta bispekollegiet på alvor.

- Bare ett av mange punkter

- Hvorfor kjører dere så hardt på temaet om likekjønnet vigsel?

- Det er Kirken selv som har satt dette på dagsordenen. Vi som er kandidater til bispedømmerådet fikk av valgrådet som ett av fem spørsmål: «Hva mener du om vigsel av likekjønnede par i Den norske kirke?» Av svarene kommer det frem ulike synspunkter, som viser at noen er for og noen er imot. For øvrig er likekjønnet vigsel bare ett av 50 punkter Åpen folkekirke har foran dette valget, sier Kirkebø.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. En person pågrepet og siktet for drap på Sotra

  2. – Altfor mykje hjort på Vestlandet

  3. Dette vannet overvåkes nøye: – Det lukter råtne egg

  4. Sindre var forberedt på reaksjoner. Det tok kun et par timer.

  5. Mann (60) omkom i båtulykke

  6. – Da matprisene gikk til værs, måtte jeg ta grep