• KONFEKT TIL MOR: - Eg er vane med å markere morsdagen frå barndomen av, seier Jan Ståle Ulvøen. I år kjøper han konfekt i morsdagsgåve. FOTO: Ørjan Deisz

Ingen kjære mor når det gjeld morsdagen