— Det er viktig med personer som Kjetil Emmerhoff fordi han viser han har tro på en fremtid for matproduksjon i Norge. Landbruket har et imageproblem, og det å produsere mat har ikke den statusen det fortjener. Jeg er opptatt av å snakke opp landbruket og bedre rekrutteringen. Emmerhof er et godt eksempel, sier Listhaug.

Frp ønsket kutt i landbruksoverføringene, men har samtidig sagt at de som satser stort skal sikres god inntjening.

— Kan Emmerhoff stole på forventningene om bedre lønnsomhet?

— Jeg er opptatt av å prioritere lønnsomheten til heltidsbonden, til dem som vil skape seg en levevei innenfor jordbruket. Vi skal blant annet gå gjennom investeringsstøtten for å se om den er optimalt innrettet i forhold til disse, sier Listhaug.

Hun mener Emmerhoff kan stole på at den blå regjeringen vil øke matproduksjonen i Norge.

— Og skal vi nå det målet er vi avhengig av folk som satser i næringen, slik Emmerhoff gjør, sier Listhaug.