• Her er modellen til den meste effektive bybanen i Bergen, mener Jon Hamre. Byparken stasjon er bindeleddet i nettverket. Linjene kjøres med et felles frekvenssystem. Dette koordineres i Byparken slik at linje 3 mellom Sotra og Åsane alltid har overgang i løpet av to minutt med linje 1. På Fyllingsdalen terminal krysser linje 3 og 2 slik at det er kun to minutt å vente begge veier når man reiser mellom Sotra og Fyllingsdalsbanen.

Her er en privat bybaneplan