Forurensningen fra travparken har pågått i årevis, og er en stor trussel for de sjeldne elvemuslingene i området. I løpet av året skal også en ung muslingbestand flytte inn i elven, men pr. nå er det livsfarlig for de sjeldne muslinglarvene. De står på både den norske og globale rødlisten over truede arter.

«Det haster å få opp vasskvaliteten og gjøre elven levelig for elvemuslingene», skriver Kjell Kvingedal, miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland i et brev til Bergen Travpark hvor de purrer på tiltak, og forteller at de har fått en rekke klager på slam fra bekken.

Meldinger om slam

Allerede i 2012 fikk travparken streng beskjed fra Fylkesmannen om å rydde opp. Siden den gang har de etablert to sandfangkummer som tømmes hver måned. Travparken har tidligere også anlagt flere dammer i midten av banen. Dette har imidlertid vist seg å ikke holde mål. Nå forventer Fylkesmannen at travparken ansetter en konsulent som skal kvalitetssikre tiltakene. De vil også ha tilsendt alle rutinene for tømming, måling og kontroll.

— Travparken har gjort noen tiltak, men vi ønsker at de skal kvalitetssikre dem. Vi vil vite om det med store nedbørsmengder fremdeles kommer slam ut i vannet. Derfor trenger de hjelp utenifra. Vi vil vite om de tiltakene de har gjort er gode nok. Vi får fremdeles meldinger om slam fra engasjerte personer i området, sier Ingrid Torsnes, senioringeniør hos Fylkesmannen.

Eldgamle muslinger

BT skrev allerede i fjor om hvordan hestemøkken gir oppblomstring til alger i området. Det gir økt oksygenforbruk, mens grus og finkornet sand legger seg som et teppe over elvebunnen. Denne dødelige cocktailen kveler de små muslingene. Det har ført til en forgubbing av bestanden i området, hvor de eldste muslingene er over 200 år gamle, mens ungfolene ikke engang får vokse opp. Det gir stor bekymring hos Fylkesmannen.

«Det er planlagt tilbakeføring av unge elvemuslinger til Haukåselven i 2014/2015. Det er derfor avgjørende at de får et levelig miljø før dette skjer», skriver Fylkesmannen.

Henter hjelp

Atle L. Hansen, daglig leder i Bergen Travpark forteller at de ikke har noen ambisjoner om å få bot.

— Vi jobber med dette hele tiden. Vår utfordring er at vi fikk lov til å bygge et bygg her i 1985, som da var godkjent. Mange år senere har vår aktivitet blitt et kjempeproblem for muslingene. Vi har prøvd å legge filtre i grøftene som skal fange opp sanden, men det var tydeligvis ikke godt nok. Nå har vi fått ny bot og ny frist, sier han.

De skal nå hente hjelp utenfra, for å komme på flere tiltak for å hjelpe de stakkers muslingene.

Muslinger på hotellferie

— Vi har ingen intensjon om å ødelegge for muslingene. Jeg vet de er på hotellferie i Austevoll, trolig på et oppdrettsanlegg, og at planen er at de skal flytte tilbake i løpet av året. Vi skal gjøre alt vi kan for å få ordnet opp i dette, og skal klare å holde denne fristen, sier Hansen.

Han forteller at det å gjøre elven innflytningsklar for ungmuslingene krever mye penger.

— Det tar tid, og det koster penger. Dessuten er det vanskelig å kartlegge akkurat hvor forurensningen kommer fra, men vi skal gjøre vårt beste. Vi skal ikke betale den boten, sier han.

MØKK LEI: Her ønsker Fylkesmannen at det skal flytte inn ungmuslinger i løpet av året. Per nå er området ulevelig for muslinger.
Fylkesmannen i Hordaland