- Dette er ikke en abortkamp

Marita Moltu fra KrF mener folk ikke har fått med seg hva reservasjonssaken egentlig handler om.

Publisert Publisert

Etter at helseminister Bent Høie (H) sendte ut et høringsforslag der det blant annet åpnes opp for at de enkelte kommunene selv skal bestemme om legene lokalt skal få muligheten til å reservere seg mot abort, er det stadig flere som sier nei til hele ordningen.

KrF blir dermed stadig mer alene i sin kamp for reservasjonsrett for leger, selv om dette var et punkt de fikk med i samarbeidsavtalen med den nye regjeringen. I punktet står det at: Partene er enige om at det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.

— Jeg opplever at mange ikke har fått med seg hva saken handler om. Dette er ikke en abortkamp, men en sak om samvittighetsfrihet. Pasientenes rettigheter skal sikres samtidig som legers samvittighet ivaretas, sier KrFs gruppeleder i bystyret i Bergen, Marita Moltu.

Uheldig av Høie

Hun reagerer på at Høyre-ordføreren i Bergen, Trude Drevland, gikk ut i VG i slutten av forrige uke og sa at reservasjonsrett var forhistorisk og at man ikke kunne ha slike særordninger i et moderne Norge.

— Jeg er veldig uenig i Drevlands tolkning av reservasjonssaken og det vet hun. Hvis det er et virkelig problem, så burde man se noen eksempler på det. I Bergen er ikke dette et problem, sier hun.

— Jeg ser ingen grunn til å nekte reservasjonsmuligheter for leger i Bergen og jeg regner med at byrådspartiene i Bergen står sammen om avtalen som er inngått sentralt.

Men hun mener det var uheldig av Høie å gå ut å si at det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om legene skal ha reservasjonsrett eller ikke.

— Jeg mener det blir feil om hvert enkelt kommunestyre skal vedta om man på prinsipielt grunnlag vil tillate reservasjonsleger i sin kommune. Dette er en nasjonal sak og det må være et overordnet vedtak som skal gjelde for hele landet, sier hun.

Forventer at avtalen holdes

I storbyene Oslo, Trondheim og Bergen er det flertall for å nekte leger som vil reservere seg mot henvisning til abort å jobbe i kommunen. Ifølge NTB har også Ap, SV og Venstre oppfordret sine folkevalgte over hele landet til å følge etter.

— Vi føler vi står litt alene akkurat nå, men jeg tror som sagt at folk ikke har oppfattet hva debatten faktisk dreier seg om. Jeg mener også det er noen som bruker dette til å fremme abortdebatten. Men det er ikke snakk om å hindre en abort, det er en henvisning til en annen lege.

30. april går høringsfristen ut for reservasjonsforslaget til regjeringen.

— KrF forventer at avtalen med regjeringen oppfylles, der både pasientenes rettigheter sikres og legers samvittighetsfrihet ivaretas, sier hun og legger til:

— Spørsmålet er om vi som et demokratisk samfunn kan ha plass for og imøtekomme begge deler. Det har vært praktisk mulig til nå.

- Tror vi finner en løsning

Dag Skansen er gruppeleder for Høyre i Bergen. Han er i likhet med Trude Drevland motstander av reservasjonsretten, men tror ikke at uenigheten vil gjøre samarbeidet med KrF vanskeligere.

— Vi er uenige, men jeg mener vi kommer til å finne en løsning på dette. Dette er tross alt en høringssak, understreker Skansen.

Så langt har Høyre i Bergen ikke hatt en felles gjennomgang av reservasjonsretten, men det skal de ha før høringsfristen går ut.

Ifølge Skansen er problemstillingen ikke så reell i Bergen som den kan være i mindre kommuner.

— Her har vi et stort utvalg av leger, og vi har gode muligheter til å finne løsninger i fellesskap med de som eventuelt ønsker å reservere seg, sier han.

— Hvordan opplever du det å være uenig med partiet sentralt om dette spørsmålet?

— Landsmøtet var delt i midten i denne saken, så jeg har jo lenge vært klar over situasjonen. Men som politiker er det nettopp slike diskusjoner man må gjennom. Vi må tåle at vi har forskjellig syn, sier Skansen.

Publisert