• EFFEKTIVT: Ekstra brannhelikopter settes inn på Vestlandet. FOTO: Tor Høvik

Setter inn ekstra brannhelikopter

Faren for skog- og lyngbranner er nå så stor at enda et skogbrannhelikopter blir satt i beredskap. Det blir stasjonert i Sauda.