• SÅRBARE: Forskerne har radiomerket villrein på riksvei 7 for å undersøke hvordan biltrafikken over Hardangervidda påvirker flokkene. Konklusjonen er at veien bør legges i tunnel under vidda. FOTO: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning

Ber om tunnel for å verne villreinen

Hensynet til villreinen tilsier at riksvei 7 bør legges i tunnel under Hardangervidda, fastslår naturforskere.