Tilbyr lån av straumaggregat

Tar oppmodinga frå Lindås kommune om hjelp på strak arm.