• SKREDOMRÅDET: Her gikk snøskredet hvor en mann ble tatt tirsdag. Han fikk selv ringt og meldt fra om hendelsen.

En person tatt av snøskred

Storutrykning til Eikedalen da en person ble tatt av snøras. Samtidig frykter man nye snøras.