Bergens Tidende skrev i går om asylbarnoppgjøret som pågår blant fylkespartilederne i regjeringens støttepartier Venstre og KrF.

«Jeg er skamfull.» «En skandale.» «Erna Solberg bør fjerne mannen.»

Slike utsagn fra fylkesledere i KrF og Venstre viser hvor tynnslitt tillit de har til regjeringens justisminister. Anders Anundsens håndtering av asylavtalen som regjeringen har sammen med de to sentrumspartiene, har ført til at to fylkesledere i KrF mener han bør gå av.

«Ikke aktuelt nå»

Men ingen av partiene ønsker å revurdere samarbeidsavtalen med regjeringen nå.

Venstres innvandringspolitiske talsmann André Skjelstad mener det viktigste er at Venstre kan ivareta en mer liberal politikk for asylbarna.

— Jeg forstår at fylkeslederne våre uttrykker frustrasjon og utålmodighet. Men vi fikk aldri Arbeiderpartiet med på avtalen som vektlegger barnas beste. Forutsetningen er at justisministeren følger alle deler av avtalen, også de som innebærer en liberalisering, sier han til Aftenposten.

- Ikke diskusjon

Per Pedersen, fylkesleder i Nordland KrF, er blant dem som går hardest ut og sier til Aftenposten at han mener justisministeren bør gå av nå. Han får ikke støtte av sin partileder.

— Det er et stort engasjement i KrF, og en betydelig fortvilelse på vegne av asylbarna. Det er naturlig at dette også blir en debatt når partiet samles, sier partileder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Partilederen har fått svært mange henvendelser fra folk i organisasjonen som er kritiske til regjeringens håndtering. Han vil avvente kontrollkomiteens behandling for å få alt på bordet rundt justisministerens håndtering av asylbarn.

— Jeg tolker dette først og fremst som at det er et veldig engasjement for asylbarna, og det legges ikke nå opp til en stor samarbeidsdiskusjon, sier Hareide.

Får støtte fra Solberg

Justisministeren blir tatt i forsvar av statsminister Erna Solberg.

— Anundsen gjør en solid jobb med å modernisere det norske politiet. Vi har økt beredskapen, bedret helikopterberedskapen og økt antallet politifolk. Vi jobber med store reformer, sier Solberg.

Hun innrømmer imidlertid at «vi har noen vanskelige diskusjoner knyttet til innvandringspolitikken».

— Denne regjeringen har sammen med to andre partier skapt tydelige prioriteringer - at de som ikke har lovlig opphold, skal sendes ut av Norge, at kriminelle skal sendes ut av landet. Og vi har myket opp reglene for barn som blir en uskyldig tredje part i slike saker, sier Solberg.