Både Bergens Tidende, NRK, Aftenposten og VG har kritisert justisministeren for ikke å kommentere sakene om asylbarn og mulla Krekar.

— Jeg registrerer Anundsens fravær, og at det er blitt en debatt i seg selv, sier Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

— Det er en uholdbar linje justisministeren har lagt seg på når han gjemmer seg ved enhver antydning til kritikk, skrev Aftenposten på lederplass tirsdag.

Avviser kritikken

Men Anders Anundsen (Frp) forstår ikke kritikken om han unnlater å svare på kinkige spørsmål når det stormer litt rundt ham.

— Det er vel først og fremst Bergens Tidende og Aftenposten som har beskyldt meg for det, og jeg kjenner meg ikke igjen i det til bildet i det hele tatt, sier han til Aftenposten.

Sagt nei til å kommentere

Anundsen har i drøyt femti dager avvist alle forespørsler om intervju i Bergens Tidende i forbindelse med avisens dekning av avtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre og håndteringen av lengeværende asylbarn.

Han har også sagt nei til å delta i NRKs «Debatten» om Krekar-saken, samt at han fem dager på rad avviste VGs forespørsel om intervju om Frps Krekar-politikk.

— Mediehåndtering er en profesjon. Og vi ser at i noen tilfeller så blir strategien å holde seg unna offentligheten. For justisministeren er det en dristig strategi. Vi bør ikke ha en justisminister som ikke tar del i en debatt hvor han har en så sentral rolle å spille, sa Stavrum til Aftenposten mandag.

Usaklig? Det er dine ord

Da hadde han også avvist å la seg intervjue av Aftenposten om kritikken fra fylkesledere i KrF og Venstre som ga uttrykk for at de hadde tynnslitt tillit til hans håndtering av asylbarnsaken. Anundsen kommenterte kun saken i en e-post.

Men justisministeren, som tirsdag lot seg intervjue på vei inn og ut av møter i stortingssalen, avfeier kritikken.

Det er dine ord. Jeg kjenner meg ikke igjen i den kritikken

Justisminister Anders Anundsen

På spørsmål om han da synes kritikken var usaklig, svarer han slik:

— Det er dine ord. Jeg kjenner meg ikke igjen i den kritikken, gjentar han.

Asylavtalen er «godt oppfylt«

Justisministeren er de siste dagene blitt møtt med krass asylkritikk fra fylkeslederne i KrF og Venstre. Aftenposten har avdekket at enkelte i KrF til og med tar til orde for at partiet bør bryte samarbeidsavtalen med regjeringen på grunn av justisministerens håndtering av asylavtalen og barn som har bodd lenge i Norge.

— Asylavtalen er en avtale mellom fire partier, og den mener jeg er godt oppfylt. Det det har stormet rundt, er håndteringen av lengeværende barn. Det er en sak som nå skal vurderes av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og jeg må forholde meg til den i det spørsmålet, sier han.

Antyder at medienes fremstilling er feil

På spørsmål om hvorfor mange i KrF og Venstre nå uttrykker at de har tynnslitt tillit til ham, svarer han slik:

— Den viktigste kommentaren min i så henseende, vil være at dersom man baserer seg utelukkende på medienes fremstilling av denne saken, forstår jeg at folk tror dette er håndtert på annen måte enn det er. Men det vil jeg altså i første rekke kommentere i kontrollkomiteen.

— Hva i medienes dekning er det som er galt?

— Hvis man følger kontrollhøringen den 6. februar, tror jeg man skal få avklart det på en god måte, sier Anundsen.