Det mener de fire fylkespartiene på Vestlandet når Ap-landsmøtet åpner i dag. Her blir politireformen et hett tema.

Ruth Grung fra Hordaland og Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane står sammen med Else-May Botten, Møre og Romsdal og Torstein Tvedt Solberg, Rogaland bak et utspill som samler alle delegatene fra de fire fylkene på Vestlandet.

— Distriktene støvsuges

De frykter et mer sentralisert politi, der Politidirektoratet (POD) får altfor mye makt og innflytelse over polititjenestene utover i landet.

— Vi er enig med Politiets Fellesorganisasjon om at distriktene støvsuges for ressurser. POD vil fungere som en magnet mot de sentrale strøk, og folk vil få et dårligere polititilbud med den nye reformen som regjeringen har presentert, sier Grung.- Vi må få et politi som fanger opp det som skjer ute i distriktene, ikke minst når det gjelder vold i nære relasjoner og økonomisk kriminalitet. VI vil ha tilbake lensmannen som rollemodell i lokalsamfunnet.

Monika og Årdal-saken

De fire Ap-toppene viser til to saker som har avdekket svakheter ved vårt politi, som de mener vil bli ytterligere svekket som følge av politireformen.

— Monika-saken i Sund sier noe om kulturen i politiet, der etterforskning er nedprioritert i forhold til det operative og beredskap. Dobbeltdrapet på bussen fra Årdal avdekket også et politi med store svakheter, og som ikke vil bli styrket med den sentraliseringen som Høyre/Frp-regjeringen legger opp til.- Det mest alvorlige er likevel at tilliten til politiet er blitt svekket, blant annet av disse sakene. Da kreves et styrket nærpoliti og ikke er nedbygget fjernpoliti, sier Ruth Grung.