Kreft

Hjerteinfarkt

Hjerneslag (hjerneblødning og hjerneinfarkt)

Hjernesvulst (også godartet)

Multippel Sklerose (MS)

Hjerteoperasjon

Organtransplantasjon (hjerte, lever, lunge, nyrer, benmarg)

Nyresvikt som krever dialyse

Blindhet

Døvhet

Tap av taleevne

Alvorlige brannskader

Kilde: Finansportalen.no/Forbrukerrådet