Etikkrådet kan bli lagt ned

Et utvalg vil legge ned Oljefondets Etikkråd og flytte deres arbeid inn i Norges Bank. KrF frykter det da blir mindre etikk.