De etiske retningslinjene for sykehusets ansatte tillater private ytringer, men begrenser omtale av arbeidssted i debattinnlegg.

Ifølge Haukeland sykehus er regelverket klart.

— Vi oppfordrer alle våre ansatte til å delta i den offentlige debatten både som privatpersoner og som fagpersoner, sier Mona Høgli, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus.

— Kan de ansatte underskrive med tittel og arbeidssted?

— Hvis det gjelder eget fagområdet på sykehuset, ja. Men vi har sett eksempler der ansatte har brukt tilhørighet til Haukeland for å gi ekstra tyngde til egne private meninger som ikke har noe med sykehuset å gjøre. For eksempel var det en lege som var sterkt kritisk til hygienen på et spisested i Bergen. Han skrev et debattinnlegg, og vi fikk spørsmål om Haukeland hadde begynt å kontrollere hygienen på byens spisesteder. Dette blir helt feil, sier Høgli.

— Politiske diskusjoner er det flott at våre ansatte deltar i, men sykehuset har ikke noen offisiell oppfatning av for eksempel reservasjonsretten.

Reagerer på sensur

Lege og professor Ole-Erik Iversen har skrevet over hundre debatt- og kronikkinnlegg de siste ti årene. Han underskriver alle innlegg med navn og tittel. I det siste innlegget måtte han stryke Kvinneklinikken og Haukeland sykehus. Innlegget handlet om abortloven og reservasjonsretten.

— Jeg har aldri før blitt oppfattet som en offisiell talsmann for Haukeland sykehus. Dette blir i grunnen litt sært. På bildet som fulgte med siste innlegget mitt i BT, står jeg vitterlig i legefrakk utenfor KK, sier Iversen.

Prinsipielt feil

Den erfarne legen tror lojalitetsprinsippet kan sperre for ytringsfriheten arbeidstakere har krav på.

— Jeg har hørt om ansatte som ikke vil delta i offentlig debatt. Spesielt yngre leger og sykepleiere. De driver med selvsensur i frykt for reaksjoner fra arbeidsgiver, sier han.

Fikk formidlingspris

Iversen fikk nylig tildelt en pris for fremragende formidling av sitt fagfelt. I festtalen fra Universitetet i Bergen ble det spesielt bemerket hans stadige opptreden i media.

— I disse sammenhengene har jeg alltid brukt tittel som lege og at jeg arbeider ved Haukeland sykehus.

— Ingen reaksjoner?

— Nei, sier Iversen.

Haukeland på ville veier

Ifølge de etiske retningslinjene til Haukeland sykehus kan ansatte uttrykke seg som privatpersoner, men lojalitetsbestemmelsen bergenser bruk av arbeidssted i debattinnlegg.

— Dette er klart uakseptabelt. Haukeland har ikke adgang å legge slike begrensninger på de ansattes rett til å fortelle hvem de er og hvor de arbeider, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

— Begrunnelsen for dette, at noen vil tro at legen uttaler seg på vegne av sykehuset når han eller hun skriver et avisinnlegg, er lite troverdig. Man er vel snarere bekymret for kritikk som kan fremsettes, sier han.

Jusseksperten mener det ikke er dekning for kravet om personer bare skal uttale seg som privatpersoner i betente spørsmål og som ikke har med sykehusdriften å gjøre.

— Kravet i de interne lojalitetsreglene om at det skal gjøres klart at man uttaler seg som privatperson, blir for absolutt i den form det har fått her. Det kan være greit at man sier det uttrykkelig hvis det kan oppstå tvil, men ikke der ingen med rimelighet kan tro at vedkommende uttaler seg på vegne av sykehuset, sier Bernt.