Innbrudd i Årstad-området

I en blokk i Fløenbakken er det meldt om innbrudd.