Torsdag 5. desember kom et kraftig lavtrykk snikende innover Vestlandet om morgenen. Like bak lå nordavinden med storm og orkan styrke og ventet. Snart tikket det inn meldinger om små og store skader fra hele landet. Her i Bergen husker vi kanskje best Beda Maria Johanson som måtte reddes ut fra Georgernes Verft på grunn av høye bølger.

— Jeg skjønte at det var alvorlig, men ikke at det var så dramatisk. Det slo bølger opp etter veggen og vinduene. Det var litt skummelt, men jeg ville fortsatt med å lage mat dersom ikke brannvesenet kom på døren, sa hun like etterpå.

50 millioner kroner

I løpet av denne dagen, inkludert fredagen og lørdagen, registrerte forsikringsselskapene 386 flom- og stormskader i Hordaland. Erstatningsutbetalingen var på over 19 millioner kroner, ifølge tall fra Finans Norge. Totalt i fjor ble det registrert over 1000 naturskadehendelsene i Hordaland og utbetalt rundt 50 millioner kroner. I hele landet ble det gitt erstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner.

— Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en klar økning fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

I hele 2013 ble det registrert 17.423 skademeldinger. Rogaland er det fylket som i 2013 hadde flest skader. Dette skyldes storm tidlig i desember. Mens Oppland hadde det høyeste erstatningsbeløpet, som skyldes flom i mai og juni.

Ekstremværet «Hilde»

Men også Bergen og Hordaland fikk små og store flomskader i fjor. Fredag den 15. november traff ekstremværet «Hilde» Vestlandet. Bare i Bergen regnet det 64,1 millimeter denne dagen. Selv om dette ikke var nok til å slå den mest regnfulle dagen i 2013, nemlig 22. oktober med sine 75,4 millimeter, merket Hordalendingene ekstremværet godt.

Leiligheten til 29 år gamle Anders Glesnes ble totalskadet.

— Da jeg så leiligheten den dagen, skjønte jeg at det var ekstremt. Jeg visste at elven kunne renne over igjen, men jeg trodde ikke det skulle bli så ille, sier Anders Glesnes, som også opplevde vannlekkasje høsten 2005.

Han forteller at han måtte rive hele leiligheten og at oppussingen kommer på 800.000 kroner.

— Jeg måtte ta opp tak, vegg og gulv og alt inventaret var også ødelagt. Men nå holder jeg på å bygge opp igjen leiligheten og håper å kunne flytte inn igjen om to måneder, sier han.

Flere naturskader fremover

Denne dagen ble det registrert 133 flom- og stormskader i Hordaland. De tre neste dagene kommer det ytterligere 52 skader og forsikringsbransjen må ut med totalt 11, 6 millioner kroner i erstatning. Flomskadene alene kostet over ti millioner kroner.

— Vi har registrert rundt 40 skader fra Hordaland den dagen, men vi trodde det skulle vært flere. Det var ikke så ille som vi hadde fryktet, sier Arne Voll som er informasjonssjef i Gjensidige.

Etter «Hilde» ble det registrert totalt 3000 skademeldinger i hele landet og utbetalt rundt 300 millioner erstatningskroner.

Finans Norge tror klimaendringene antakelig vil bidra til at naturskadene øker betydelig i årene som kommer.

— Klimaendringene gjør at vi må forebygge på kort og lang sikt, men vi må også tilpasse oss for den situasjonen vi befinner oss i. Da må vi blant annet ta større hensyn til risikoen for naturskader ved arealplanlegging og fortetting i kommunene, sier Westby.

— På landsbasis er vannskader en stor samfunnsmessig utfordring, og ikke sjelden er det de samme områdene som får problemer hvert år. Blant annet ser vi at det er et betydelig etterslep i dimensjonering og vedlikehold av vannledningsnettene og at dette fører til gjentatte skader. I disse tilfellene vurderer vi om vi vil skal søke regress overfor ansvarlig eier eller kommune, sier Voll.