• AVHØR: Politiet kom med en rekke påstander i et avhør med Monika Sviglinskajas mor 29. mars 2012. Mange av påstandene er senere tilbakevist. Avhøret er sentralt i rapporten fra Riksadvokatens granskingsgruppe. FOTO: Privat/BT

Her er avhøret som rystet Monika-granskerne

Politiet fortalte halvsannheter og prøvde å manipulere Monika Sviglinskajas mor, mener granskingsgruppen.