Spesialenheten med ny gransking

Spesialenheten åpner etterforskning av Hordaland politidistrikts behandling av varsleren Robin Schaefer.

Publisert:

NOK EN GRANSKING: Spesialenheten for politisaker skal granske Hordaland politidistrikts behandling av varsleren Robin Schaefer. HELGE SUNDE (ARKIV)

Det er NTB som melder dette. I forrige uke kom advokatfirmaet Wiersholm med sterk kritikk for hvordan Hordaland politidistrikt behandlet Robin Schaefer etter at han påpekte mangler ved etterforskningen av Monika-saken.

Ba om gransking

Advokatfirmaet slo fast at Schaefer var varsler og at han ble syk fordi han ikke ble ivaretatt i tråd med arbeidsmiljølovens regler om varsling. Politiet i Hordaland brøt loven, ifølge Wiersholm. Geir Gudmundsen trakk seg fredag som politimester i Hordaland politidistrikt.

Torsdag ba fungerende politimester John Reidar Nilsen Spesialenheten for politisaker om å etterforske politidistriktetfor å se hvordan ledelsen opptrådte i saken med Schaefer.

De ble bedt om å vurdere om det var grunnlag for en ny etterforskning av måten den henlagte Monika-saken var blitt håndtert. De skulle spesielt se om Arbeidsmiljøloven var blitt brutt i måten varsleren Robin Schaefer var blitt behandlet.

Varsling og arbeidsmiljø tema

— Vi har hatt varslertematikken registrert som egen sak hos oss siden før årsskiftet, men vi avventet til Wiersholm kom med rapporten i forrige uke. Nå skal vi undersøke om det er blitt begått brudd på arbeidsmiljølovens regler om varsling. Også lovens krav til arbeidsmiljøet i politidistriktet skal etterforskes med tanke på mulige lovbrudd fra politidistriktet eller enkeltpersoner i ledelsen, sier etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten til BT.

— Vi begynner arbeidet i løpet av sommeren. Den vesentligste etterforskningen vil pågå fra august. Det blir avhør av de impliserte, legger han til.

Ledes nordfra

Hjelm-Hansen opplyser at det er behandlingen av Robin Schaefer som blir hovedtema for Spesialenheten.

Etterforskningen vil bli ledet fra Spesialenhetens etterforskningsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge, som Hjelm-Hansen leder.

Strafferammen i saken som nå skal etterforskes er bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Publisert: