En ettermiddag i august 2013 fikk politiet tre nødsamtaler fra en 15 år gammel bergensgutt.

Tenåringen prøvde å få frem at han var utsatt for et overfall, muligens seksuelt motivert, på en tursti opp mot Hellen festning.

Vi kan iverksette etterforskning på eget initiativ.

Men ingen av operatørene på 112-sentralen oppfattet alvoret. I den ene samtalen spøker en politimann med at gjerningsmannen kan være død, siden 15-åringen hadde slått til ham.

En 22 år gammel mann er nå tiltalt for, og har innrømmet, voldtektsforsøk.

Avgjør trolig onsdag

Spesialenheten Vest-Norge vurderer nå om de skal etterforske politiets håndtering av nødsamtalene fra 15-åringen. Det forteller leder og advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

— Vi kan iverksette etterforskning på eget initiativ. Dette er en sak der det absolutt vil bli vurdert om vi skal undersøke nærmere, sier Mjøs. Om de skal etterforske, er ifølge henne en avgjørelse som blir tatt snart. Trolig allerede onsdag.

— Det blir feil av meg å karakterisere saken basert på det jeg har lest i media. Men vi følger med på den. Og noe i den fremstår så alvorlig at det kan gi grunnlag for å undersøke nærmere, sier Mjøs. Deres «inngang» til saken er i så fall å undersøke om politifolk kan ha opptrådt straffbart. Enhetslederen sier de stadig mottar anmeldelser som gjelder politiets opptreden i møte med publikum.

— Spesialenheten har også tidligere undersøkt saker med nødanrop som ikke er blitt tatt alvorlig. Så dette er ikke fremmed for oss. Men det har sjelden tidligere vært grunnlag for å konkludere med straffbare forhold, poengter Mjøs.

- Reagerte på innholdet

Rettssaken etter overfallet på 15-åringen startet mandag. Det var også der politiets håndtering av nødsamtalene ble kjent.

Søndag 1. september 2013, dagen etter overfallet, dro gutten og moren hans til politistasjonen for å anmelde saken. Først da gikk det opp for politiet at unggutten virkelig var utsatt for noe.

Ifølge politiets hovedetterforsker på saken, Helle Soltvedt, var ingen av 15-åringens nødanrop ført inn i den såkalte PO-loggen, politiets operative logg. Etter noen dager, hun husker ikke hvor mange, ba hun om å få høre lydloggene fra 112-samtalene.

— Jeg reagerte på innholdet i dem, sa Soltvedt til BT tirsdag, etter at hun hadde vitnet i rettssaken. Etter å ha hørt opptakene, tenkte hun at dette var en sak etter voldtektsparagrafen.

Anmeldelsen var registrert som seksuell handling, en «mildere» bestemmelse i lovverket.

«Ikke riktig håndtert«

Leder for operativ seksjon i Hordaland politidistrikt, Gustav Landro, har beklaget oppfølgingen av 15-åringens nødsamtaler.

— Denne innringeren ble ikke riktig håndtert, det er åpenbart, sier han til BT.

Han er likevel klar på at de har tatt affære og endret rutinene. Alle 112-operatører får kursing i å betjene nødtelefonen. De er nå pålagt å føre alle samtaler rett inn i den elektroniske loggen.

— Dermed blir en sak mulig å finne igjen for operatøren som får samtale nummer to, sier Landro. At nødsamtalene kan havne under Spesialenhetens lupe, kommenterer han slik:

— Hvis de vurderer det slik at de vil etterforske, er jeg avskåret fra å si noe mer. Da må de få gjennomføre sitt arbeid, uten at jeg kommenterer noe videre.

KAN BLI ETTERFORSKNING: - Noe i saken fremstår så alvorlig at det kan gi grunnlag for å undersøke nærmere, sier Ellen Eikeseth Mjøs, leder for Spesialenheten Vest-Norge, om politiets håndtering av nødsamtalene fra 15-åringen. ARKIVFOTO: ANDREA STRØMMEN