- Jeg er glad på Jan Sverres vegne. Jeg har jo selv vært i avhør og forsøkt å forklare hvordan det parlamentariske systemet fungerer, at det er vanlig at døren står åpen og at hvem som helst kan banke på. Jeg håper Jan Sverre selv er tilfreds med henleggelsen. Problemet sånn jeg ser det er at det ikke er en frifinnelse. Men jeg tror han skal tolke det sånn, sier Skansen, som synes det er påfallende at saken henlegges på bevisets stilling.

- Jeg synes det blir hengende for mye ved ham. Jeg synes han fortjener en frifinnelse når de ikke finner noe. Det blir hengende der — og det kan være trist for ham, sier Skansen og legger til:

- En kan jo ha lov til å stille noen spørsmål om hvorfor en ikke er frikjent når en ikke har funnet bevis som danner grunnlag for mistanke.

-  Fortjener frifinnelse

- Har du aldri tvil i denne saken?

- Mitt kjennskap til Jan Sverre Stray er at han er en veldig redelig person. Jeg kan selvfølgelig ikke ta stilling til transaksjonsspørsmålet. Men jeg har inntrykk av ham som bunnsolid, og har alltid trodd at han ikke har gjort noe kriminelt, sier Skansen, som er gruppeleder for Høyres bystyregruppe.

- Er han velkommen tilbake i partiet?

- Ja, det er han. Det er helt opp til han, hvordan han ser på det. Ja, det er først og fremst han selv som må svare på det.

Omtales som hedersmann

- Dersom han ønsker å komme tilbake i bystyregruppen, så er det uproblematisk. Han er folkevalgt og kan ikke ekskluderes fra det vervet.

- Tror du noen vil finne det problematisk?

- Nei.

Jan Sverre Strays advokat John Christian Elden er ikke overrasket over avgjørelsen.

-  Stray har fremstått som en hedersmann under etterforskningen, og fortjente en grundig etterforskning som måtte gi dette utfallet slik jeg har vurdert saken fortløpende, sier han.