Det gikk frem av en avgjørelse fra Konkurransetilsynet onsdag. Det var i oktober i fjor det ble klart at Coop har inngått avtale med ICA-konsernet om kjøp av hele ICA i Norge. Prisen er 2,5 milliarder kroner. Dermed reduseres den norske daglig­varebransjen fra fire til tre store aktører.

Tapte fem milliarder

ICA Norge har tapt nesten fem milliarder kroner siden 2006. I fjor bestemte ledelsen i Sverige at de gir opp.

Konkurransetilsynet har tidligere avvist en avtale mellom NorgesGruppen og ICA om kjøp av ICAs engros— og distribusjonsvirksomhet. Dermed gikk ICA til Coop, som var villig til å betale en betydelig sum for ICA-systemet.

I en melding fra Konkurransetilsynet heter det at de har kommet til at oppkjøpet kunne føre til vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder. For å løse konkurranseproblemene har Coop foreslått å selge til sammen 93 butikker til henholdsvis Bunnpris og NorgesGruppen. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at Coop gjennomfører disse salgene.

Det er ennå ikke offentlig hvilke butikker som omfattes av salgene.

- Vi må først informere ordentlig internt, før vi kan gå ut med dette eksternt, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Coop Norge.

-  Denne løsningen ivaretar den nasjonale konkurransen og forbrukernes interesser. Uten salg av butikker ville oppkjøpet ført til begrenset konkurranse i en rekke lokale markeder, og det ville også svekket konkurransen nasjonalt, sier konkurranse­direktør Christine Meyer.

NorgesGruppen og Bunnpris

I forhandlingene med Konkurransetilsynet har Coop tilbudt seg å selge butikker i 102 områder, der dominansen av sammenslutningen Coop/ICA ville bli for stor. Løsningen ble altså å selge 50 butikker til NorgesGruppen og 43 til Bunnpris-kjeden.

- Vi har vurdert alle de markedene der det kunne tenkes at det ble et konkurranseproblem at Coop overtar en ICA-butikk. Med salgene av totalt 93 butikker til Bunnpris og NorgesGruppen vil slike problemer være løst. Det er heller ikke slik at dette oppkjøpet da vil svekke konkurransen nasjonalt, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurranse­tilsynet.