Verdilaus «haste-info»

Vik og Bremanger hevda å ha ny informasjon i Terra-saka, og fekk stoppa Fylkesmannens legalitetskontroll. Sidan har kommunane kome opp med berre gammalt nytt.