Vurderer søksmål mot staten

Haraldsplass Diakonale Sykehus vurderer å saksøke Helse Vest hvis ikke de får dekket økningen i pensjonskostnader.