Dette mener ordførerne

Ordførere i kystkommuner refser statlig styringsiver i strandsonen.