• Kjersti Toppe, SP

Vi vil spreie makta

Hordaland og Vestlandet må samla for å kjempe mot maktsentraliseringa i landet. Makt skal spreiast, og statlege arbeidsplassar er makt.